Intermediate
alert

Dutch words in this exercise

verlamd
paralyzed
de plaats delict
the crime scene
doen alsof
to pretend
boeien
to care
het noodgeval
the emergency
niet meer in de hand hebben
(saying) no longer in control
iemand uit de brand helpen
(saying) to help somebody
nauwelijks
barely
het is met me gedaan
(saying) I'm doomed
op het hart drukken
(saying) to urge
allerlaatste
very last
ik stel me niet aan
I am not overacting
Dutch song

GoldbandNoodgeval