Dutch saying

De bloemetjes buiten zetten

literally: To put the flowers outside

To party hard!

Je was dit weekend in Barcelona? Wat heb je daar gedaan?
Nou, ik heb even flink de bloemetjes buiten gezet.

Words in this saying:

bloem